About Author: admin

Website
http://@#$

Posts by admin

 •   MINIMUM ZNANJA ZA  5. RAZRED   Nastavna tema: I Uvod u geografiju: Šta proučava geografija? II Vasiona i Zemlja: Šta je vasiona, kosmos ili svemir? Nabroj vasionska tela? Kako […]

  Minimum Znanja Za Osnovnu Školu (Preporuke)

    MINIMUM ZNANJA ZA  5. RAZRED   Nastavna tema: I Uvod u geografiju: Šta proučava geografija? II Vasiona i Zemlja: Šta je vasiona, kosmos ili svemir? Nabroj vasionska tela? Kako […]

  Pročitaj više ...

 • Sedlena greda i slobodno stado na vrelom planinskom suncu.

  Nacionalni park Durmitor, Crna Gora, Sedlo, Stado

  Sedlena greda i slobodno stado na vrelom planinskom suncu.

  Pročitaj više ...

 • Voda – Pamćenje Vode

  Pročitaj više ...

 • Prema statističkim podacima Liste zaštićenih područja Ujedinjenih nacija u svetu je do 2003. godine zaštićeno 102.102 područja, koja se prostiru na 18.763.407 km². Broj zaštićenih područja u svetu je porastao sa 9.214 koliko ih je bilo 1962. godine na 102.102 područja, tj. za 11 puta. Pri tome, površina zaštićenih područja porasla je za 7,9 puta, sa 2,4 miliona km² na 18,8 miliona km².
Zakonom o zaštiti životne sredine Srbije (Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.36/2009 i 88/2010) definisane su kategorije zaštićenih prirodih dobara, koje su usklađene sa kategorijama koje propisuje IUCN – Međunarodna unija za zaštitu prirode. Prema ovom Zakonu u Srbiji se utvrđuju sledeće kategorije zaštićenih područja: strogi rezervat prirode, specijalni rezervat prirode, nacionalni park, spomenik prirode, zaštićeno stanište, predeo izuzetnih odlika, park prirode.

  Zaštićena područja – podela, kategorije, režimi zaštite

  Prema statističkim podacima Liste zaštićenih područja Ujedinjenih nacija u svetu je do 2003. godine zaštićeno 102.102 područja, koja se prostiru na 18.763.407 km². Broj zaštićenih područja u svetu je porastao sa 9.214 koliko ih je bilo 1962. godine na 102.102 područja, tj. za 11 puta. Pri tome, površina zaštićenih područja porasla je za 7,9 puta, sa 2,4 miliona km² na 18,8 miliona km². Zakonom o zaštiti životne sredine Srbije (Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.36/2009 i 88/2010) definisane su kategorije zaštićenih prirodih dobara, koje su usklađene sa kategorijama koje propisuje IUCN – Međunarodna unija za zaštitu prirode. Prema ovom Zakonu u Srbiji se utvrđuju sledeće kategorije zaštićenih područja: strogi rezervat prirode, specijalni rezervat prirode, nacionalni park, spomenik prirode, zaštićeno stanište, predeo izuzetnih odlika, park prirode.

  Pročitaj više ...

 • Zaštita prirode ’’Pravo na život, i na slobodan razvoj živih vrsta koje su još uvek zastupljene na zemlji, jedino je pravo koje se može nazvati neotuđivim – iz prostog razloga […]

  Zaštita prirode

  Zaštita prirode ’’Pravo na život, i na slobodan razvoj živih vrsta koje su još uvek zastupljene na zemlji, jedino je pravo koje se može nazvati neotuđivim – iz prostog razloga […]

  Pročitaj više ...

 • PLANETA ZEMLJA   ATMOSFERA   Atmosfera je vazdušni omotač Zemlje. Vazduh je smesa gasova (78% N(azot), 21% O (kiseonik) i 1% CO2(ugljen dioksid), vodena para i ostali gasovi. Funkcije atmosfere […]

  Kombinovani test – Geografija 5. razred – Atmosfera

  PLANETA ZEMLJA   ATMOSFERA   Atmosfera je vazdušni omotač Zemlje. Vazduh je smesa gasova (78% N(azot), 21% O (kiseonik) i 1% CO2(ugljen dioksid), vodena para i ostali gasovi. Funkcije atmosfere […]

  Pročitaj više ...

 • Litosfera je zemljina kora.
Unutrašnja građa zemlje

  Zemljino jezgro

  Omotač jezgra – nalazi se u testasto-tečnom stanju. Materija koja izgrađuje ovaj omotač naziva se magma.

  Zemljina kora – litosfera – čvrst stenovit omota
  Kontinentalna kora – veće debljine 30-70 km
  Okeanska kora – manje debljine 5-10 km
  Zemljina kora – litosfera se sastoji od 3 vrste stena:
    Magmatske stene – nastaju hlađenjem usijano tečne lave na površini Zemlje ili magme u njenoj unutrašnjosti – graniti bazalt
    Sedimentne stene – nastaju taloženjem ostataka biljnogi životinjskog sveta ili čestica drugih stena u morimai jezerima – krečnjaki peščar.
    Metamorfne stene – nastaju preobražajem magmatskihi sedimentnih stena u zemljinoj kori usled velikog pritiskai temperature – preobražajem krečnjaka nastaje mermer (planina Venčac u Šumadiji)

  Kombinovani test – Geografija 5. razred – Litosfera

  Litosfera je zemljina kora. Unutrašnja građa zemlje Zemljino jezgro Omotač jezgra – nalazi se u testasto-tečnom stanju. Materija koja izgrađuje ovaj omotač naziva se magma. Zemljina kora – litosfera – čvrst stenovit omota Kontinentalna kora – veće debljine 30-70 km Okeanska kora – manje debljine 5-10 km Zemljina kora – litosfera se sastoji od 3 vrste stena: Magmatske stene – nastaju hlađenjem usijano tečne lave na površini Zemlje ili magme u njenoj unutrašnjosti – graniti bazalt Sedimentne stene – nastaju taloženjem ostataka biljnogi životinjskog sveta ili čestica drugih stena u morimai jezerima – krečnjaki peščar. Metamorfne stene – nastaju preobražajem magmatskihi sedimentnih stena u zemljinoj kori usled velikog pritiskai temperature – preobražajem krečnjaka nastaje mermer (planina Venčac u Šumadiji)

  Pročitaj više ...

 • KRETANJA ZEMLJE   35. Geocentrični sistem predstavlja shvatanje sveta u kome je Zemlja nepokretna I nalazi se u centru Sunčevog sisetama I vasione. Ptolomej – stara Grčka. 36. Heliocentrični sistem […]

  Pripremna nastava – 5. razred – Kretanja Zemlje – Rotacija i Revolucija

  KRETANJA ZEMLJE   35. Geocentrični sistem predstavlja shvatanje sveta u kome je Zemlja nepokretna I nalazi se u centru Sunčevog sisetama I vasione. Ptolomej – stara Grčka. 36. Heliocentrični sistem […]

  Pročitaj više ...

 • GEOGRAFSKA KARTA
Geografska i kartografska mreža
Paralele ili uporednici su zamišljene kružne linije koje obavijaju Zemlju u pravcu zapad istok.

Međusobno su paralelne. Nisu iste dužine. Najduža I početna je Ekvator, a prema polovima su sve kraće. Polovi su predstavljeni tačkama.

Ekvator deli Zemlju na dve polulopte severnu I južnu.

Geografska širina je udaljenost neke tačke od početne paralele Ekvatora prema severu ili jugu.

Od Ekvatora do Severnog pola mesta mogu da imaju do 90°severne geografske širine (N), a do Južnog pola 90°južne geografske širine (S);

Prikazivanje Zemljine površine

23. Globus je model Zemlje – najvernije prikazuje oblik Zemlje.

24.Geografska karta je umanjen grafički (nacrtan) prikaz površine Zemlje u jednoj ravni. Geografska karta nije model Zemlje. Zašto?

25. Geografska karta sadrži:

    Matematičke elemente – ram ili okvir karte, kartografska mreža I razmer;
    Geografske elemente – geografski objekti prikazani na karti;
    Dopunske elemente – naziv karte, legenda karte I podaci o izradi.

  Pripremna nastava – 5. razred Geografska karta

  GEOGRAFSKA KARTA Geografska i kartografska mreža Paralele ili uporednici su zamišljene kružne linije koje obavijaju Zemlju u pravcu zapad istok. Međusobno su paralelne. Nisu iste dužine. Najduža I početna je Ekvator, a prema polovima su sve kraće. Polovi su predstavljeni tačkama. Ekvator deli Zemlju na dve polulopte severnu I južnu. Geografska širina je udaljenost neke tačke od početne paralele Ekvatora prema severu ili jugu. Od Ekvatora do Severnog pola mesta mogu da imaju do 90°severne geografske širine (N), a do Južnog pola 90°južne geografske širine (S); Prikazivanje Zemljine površine 23. Globus je model Zemlje – najvernije prikazuje oblik Zemlje. 24.Geografska karta je umanjen grafički (nacrtan) prikaz površine Zemlje u jednoj ravni. Geografska karta nije model Zemlje. Zašto? 25. Geografska karta sadrži: Matematičke elemente – ram ili okvir karte, kartografska mreža I razmer; Geografske elemente – geografski objekti prikazani na karti; Dopunske elemente – naziv karte, legenda karte I podaci o izradi.

  Pročitaj više ...

 •   Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e.
  Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati.
  Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču.
  Geografski omotač se sastoji od

-    litosfere- čvrstog omotača

-    hidrosfere- vodenog omotača

-    atmosfere- vazdušnog omotača

-    biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

  Pripremna nastava – 5. razred Predmet proučavanja, Vasiona i Zemlja

  Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e. Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati. Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču. Geografski omotač se sastoji od - litosfere- čvrstog omotača - hidrosfere- vodenog omotača - atmosfere- vazdušnog omotača - biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

  Pročitaj više ...