Pripremna nastava Archive

 • PLANETA ZEMLJA   ATMOSFERA   Atmosfera je vazdušni omotač Zemlje. Vazduh je smesa gasova (78% N(azot), 21% O (kiseonik) i 1% CO2(ugljen dioksid), vodena para i ostali gasovi. Funkcije atmosfere […]

  Kombinovani test – Geografija 5. razred – Atmosfera

  PLANETA ZEMLJA   ATMOSFERA   Atmosfera je vazdušni omotač Zemlje. Vazduh je smesa gasova (78% N(azot), 21% O (kiseonik) i 1% CO2(ugljen dioksid), vodena para i ostali gasovi. Funkcije atmosfere […]

  Pročitaj više ...

 • Litosfera je zemljina kora.
Unutrašnja građa zemlje

  Zemljino jezgro

  Omotač jezgra – nalazi se u testasto-tečnom stanju. Materija koja izgrađuje ovaj omotač naziva se magma.

  Zemljina kora – litosfera – čvrst stenovit omota
  Kontinentalna kora – veće debljine 30-70 km
  Okeanska kora – manje debljine 5-10 km
  Zemljina kora – litosfera se sastoji od 3 vrste stena:
    Magmatske stene – nastaju hlađenjem usijano tečne lave na površini Zemlje ili magme u njenoj unutrašnjosti – graniti bazalt
    Sedimentne stene – nastaju taloženjem ostataka biljnogi životinjskog sveta ili čestica drugih stena u morimai jezerima – krečnjaki peščar.
    Metamorfne stene – nastaju preobražajem magmatskihi sedimentnih stena u zemljinoj kori usled velikog pritiskai temperature – preobražajem krečnjaka nastaje mermer (planina Venčac u Šumadiji)

  Kombinovani test – Geografija 5. razred – Litosfera

  Litosfera je zemljina kora. Unutrašnja građa zemlje Zemljino jezgro Omotač jezgra – nalazi se u testasto-tečnom stanju. Materija koja izgrađuje ovaj omotač naziva se magma. Zemljina kora – litosfera – čvrst stenovit omota Kontinentalna kora – veće debljine 30-70 km Okeanska kora – manje debljine 5-10 km Zemljina kora – litosfera se sastoji od 3 vrste stena: Magmatske stene – nastaju hlađenjem usijano tečne lave na površini Zemlje ili magme u njenoj unutrašnjosti – graniti bazalt Sedimentne stene – nastaju taloženjem ostataka biljnogi životinjskog sveta ili čestica drugih stena u morimai jezerima – krečnjaki peščar. Metamorfne stene – nastaju preobražajem magmatskihi sedimentnih stena u zemljinoj kori usled velikog pritiskai temperature – preobražajem krečnjaka nastaje mermer (planina Venčac u Šumadiji)

  Pročitaj više ...

 • KRETANJA ZEMLJE   35. Geocentrični sistem predstavlja shvatanje sveta u kome je Zemlja nepokretna I nalazi se u centru Sunčevog sisetama I vasione. Ptolomej – stara Grčka. 36. Heliocentrični sistem […]

  Pripremna nastava – 5. razred – Kretanja Zemlje – Rotacija i Revolucija

  KRETANJA ZEMLJE   35. Geocentrični sistem predstavlja shvatanje sveta u kome je Zemlja nepokretna I nalazi se u centru Sunčevog sisetama I vasione. Ptolomej – stara Grčka. 36. Heliocentrični sistem […]

  Pročitaj više ...

 • GEOGRAFSKA KARTA
Geografska i kartografska mreža
Paralele ili uporednici su zamišljene kružne linije koje obavijaju Zemlju u pravcu zapad istok.

Međusobno su paralelne. Nisu iste dužine. Najduža I početna je Ekvator, a prema polovima su sve kraće. Polovi su predstavljeni tačkama.

Ekvator deli Zemlju na dve polulopte severnu I južnu.

Geografska širina je udaljenost neke tačke od početne paralele Ekvatora prema severu ili jugu.

Od Ekvatora do Severnog pola mesta mogu da imaju do 90°severne geografske širine (N), a do Južnog pola 90°južne geografske širine (S);

Prikazivanje Zemljine površine

23. Globus je model Zemlje – najvernije prikazuje oblik Zemlje.

24.Geografska karta je umanjen grafički (nacrtan) prikaz površine Zemlje u jednoj ravni. Geografska karta nije model Zemlje. Zašto?

25. Geografska karta sadrži:

    Matematičke elemente – ram ili okvir karte, kartografska mreža I razmer;
    Geografske elemente – geografski objekti prikazani na karti;
    Dopunske elemente – naziv karte, legenda karte I podaci o izradi.

  Pripremna nastava – 5. razred Geografska karta

  GEOGRAFSKA KARTA Geografska i kartografska mreža Paralele ili uporednici su zamišljene kružne linije koje obavijaju Zemlju u pravcu zapad istok. Međusobno su paralelne. Nisu iste dužine. Najduža I početna je Ekvator, a prema polovima su sve kraće. Polovi su predstavljeni tačkama. Ekvator deli Zemlju na dve polulopte severnu I južnu. Geografska širina je udaljenost neke tačke od početne paralele Ekvatora prema severu ili jugu. Od Ekvatora do Severnog pola mesta mogu da imaju do 90°severne geografske širine (N), a do Južnog pola 90°južne geografske širine (S); Prikazivanje Zemljine površine 23. Globus je model Zemlje – najvernije prikazuje oblik Zemlje. 24.Geografska karta je umanjen grafički (nacrtan) prikaz površine Zemlje u jednoj ravni. Geografska karta nije model Zemlje. Zašto? 25. Geografska karta sadrži: Matematičke elemente – ram ili okvir karte, kartografska mreža I razmer; Geografske elemente – geografski objekti prikazani na karti; Dopunske elemente – naziv karte, legenda karte I podaci o izradi.

  Pročitaj više ...

 •   Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e.
  Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati.
  Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču.
  Geografski omotač se sastoji od

-    litosfere- čvrstog omotača

-    hidrosfere- vodenog omotača

-    atmosfere- vazdušnog omotača

-    biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

  Pripremna nastava – 5. razred Predmet proučavanja, Vasiona i Zemlja

  Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e. Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati. Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču. Geografski omotač se sastoji od - litosfere- čvrstog omotača - hidrosfere- vodenog omotača - atmosfere- vazdušnog omotača - biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

  Pročitaj više ...