Testovi za 8 razred Archive

 • VIII razred, odeljenje _______ A GRUPA ocenjivanje 50 i više – 5 40-49,5 – 4 30-39,5 – 3 20-29,5 – 2 Učenik:____________________________________________ 1. Pored imena klisure napiši reku koja ju […]

  Reljef i klima Srbije

  VIII razred, odeljenje _______ A GRUPA ocenjivanje 50 i više – 5 40-49,5 – 4 30-39,5 – 3 20-29,5 – 2 Učenik:____________________________________________ 1. Pored imena klisure napiši reku koja ju […]

  Pročitaj više ...

 • Razred VIII odeljenje ________ B grupa Ime i prezime učenika _______________________________________________________ Obeleži polja sa tačnim odgovorima (X). Geografski pojam Vojvodina Zap Srbija Šumadija Karp Balk Rodopi Stari Vlah Kos i […]

  Srbija, geografski pojmovi B

  Razred VIII odeljenje ________ B grupa Ime i prezime učenika _______________________________________________________ Obeleži polja sa tačnim odgovorima (X). Geografski pojam Vojvodina Zap Srbija Šumadija Karp Balk Rodopi Stari Vlah Kos i […]

  Pročitaj više ...

 • Razred VIII odeljenje ________ A grupa Ime i prezime učenika _______________________________________________________ Obeleži polja sa tačnim odgovorima.(X) Geografski pojam Vojvodina Zap Srbija Šumadija Karp Balk Rodopi Stari Vlah Kos i Met […]

  Srbija, geografski pojmovi A

  Razred VIII odeljenje ________ A grupa Ime i prezime učenika _______________________________________________________ Obeleži polja sa tačnim odgovorima.(X) Geografski pojam Vojvodina Zap Srbija Šumadija Karp Balk Rodopi Stari Vlah Kos i Met […]

  Pročitaj više ...

 • VIII razred, odeljenje _______                                                                                                A GRUPA Učenik:____________________________________________ 1.      Šumadija se prostire između ______________ i _________________ na severu, _______________________________ na istoku, ______________________________ na jugu i _______________________ ,____________________ i _____________________ na zapadu. […]

  Nacionalni parkovi, reke i slivovi

  VIII razred, odeljenje _______                                                                                                A GRUPA Učenik:____________________________________________ 1.      Šumadija se prostire između ______________ i _________________ na severu, _______________________________ na istoku, ______________________________ na jugu i _______________________ ,____________________ i _____________________ na zapadu. […]

  Pročitaj više ...