Minimum Znanja Za Osnovnu Školu (Preporuke)

 

MINIMUM ZNANJA ZA  5. RAZRED

 

Nastavna tema:

I Uvod u geografiju:

 1. Šta proučava geografija?

II Vasiona i Zemlja:

 1. Šta je vasiona, kosmos ili svemir?
 2. Nabroj vasionska tela?
 3. Kako se zove zvezda od koje mi dobijamo svetlost i toplotu?
 4. Poređaj po veličini vasionska tela: Sunce, Zemlja i Mesec i objasni kako se tela međusobno kreću! (uz pomoć nastavnih sredstava)
 5. Na karti pronađi 7 kontinenata i 4 okeana na Zemlji!

III Geografska karta:

 1. Uz pomoć nastavnika pronađi na globusu i karti meridijane ili podnevke i paralele ili uporednike! Da li su te linije stvarne u prirodi ili su zamišljene?
 2. Pokaži na karti početni meridijan – Grinički meridijan i navedi koje kontinente preseca!
 3. Pokaži na karti početnu paralelu – Ekvator i navedi koje kontinente preseca!
 4. Kojim bojama su predstavljeni kontinenti i okeani na fizičko – geografskoj karti sveta?
 5. Nacrtaj tri kartografska znaka!

IV Planeta Zemlja:

 1. Šta je rotacija Zemlje?
 2. Koliko traje rotacija Zemlje?
 3. Šta je revolucija Zemlje?
 4. Koliko traje revolucija Zemlje?
 5. Šta je prestupna godina?
 6. U kojim delovima planete Zemlje je najtoplije, a u kojim je najhladnije?
 7. Da li je toplije na površini na kojoj mi stojimo ili u dubini Zemlje?
 8. Šta je zemljotres?
 9. Šta bi uradio/la u slučaju zemljotresa?
 10. Šta je vremenska prognoza i zašto nas interesuje?
 11. Navedi primer vremenske prognoze jednog prolećnog, jednog letnjeg, jednog jesenjeg i jednog zimskog dana u Beogradu!

                               

 

MINIMUM ZNANJA ZA  6. RAZRED

 

I Vode na Zemlji – hidrosfera

 1. Opiši kruženje vode u prirodi (šta je isparavanje i kondenzacija?).
 2. Nabroj okeane i pokaži ih na karti.
 3. Nabroj oblike razuđenosti kopna i za svaki oblik pokaži primer na karti.
 4. Nabroj osobine morske vode.
 5. Pokaži na karti po tri veće reke na svakom kontinentu.
 6. Pokaži na karti veće jezero na svakom kontinentu.

 

II Biljni i životinjski svet na Zemlji – biosfera

 1. Šta je neophodno za opstanak živog sveta na Zemlji?
 2. Gde na Zemlji vladaju pogodni uslovi za opstanak živog sveta?
  1. Objasni kakvi uslovi vladaju u tim predelima?
 3. Šta su savane i koje životinje žive u njima?
 4. Šta su tundre i koje životinje žive u njima?
 5. Šta su stepe?

 

III Stanovništvo i naselja na Zemlji

 1. Gde na Zemlji vladaju uslovi povoljni za život čoveka?
  1. Opiši uslove koji vladaju na tim prostorima.
 2. Šta je natalitet?
 3. Šta je mortalitet?
 4. Šta je prirodni priraštaj?
 5. Koji su razlozi za preseljavanje – migraciju stanovništva?
 6. Koje su osnovne ljudske rase?
 7. Koje su osnovne ljudske religije?
 8. Kako delimo naselja?
 9. Opiši život stanovništva na selu?
 10. Opiši život stanovništva u gradu?

Geografska sredina i ljudske delatnosti

 1. Nabroj neobnovljive prirodne resurse.
 2. Nabroj obnovljive prirodne resurse.

 

IV Regionalna geografija Evrope

 1. Pokaži na karti Evrope granicu Evrope i Azije.
 2. Pokaži na karti Evrope mora koja okružuju Evropu.
 3. Pokaži na karti Evrope najveća poluostrva Evrope.
 4. Pokaži na karti Evrope najveća ostrva Evrope.
 5. Pokaži na karti Evrope najveće reke Evrope.
 6. Pokaži na karti Evrope najveće planine Evrope?
 7. Pokaži na karti Evrope najveće nizije Evrope?
 8. Pokaži na karti Evrope najveća jezera Evrope?
 9. Nabroj slovenske narode Evrope.
 10. Nabroj germanske narode Evrope.
 11. Nabroj romanske narode Evrope.

 

Južna Evropa

  1. Pokaži na karti države i glavne gradove.
  2. Sa kojim državama graniči Srbija?
  3. Koje se države nalaze na Balkanskom poluostrvu?
  4. Koje se države nalaze na Apeninskom poluostrvu?
  5. Koje se države nalaze na Pirinejskom poluostrvu?
  6. Iz koja se dva entiteta sastoji BiH?
  7. Po čemu je u svetu poznata Grčka?
  8. Po čemu je u svetu poznata Italija?
  9. Po čemu je u svetu poznatra Španija?

Srednja Evropa

  1. Pokaži na karti Evrope države i glavne gradove?
  2. Pokaži na karti Evrope kroz koje države protiče reka Dunav?
  3. Koji značaj ima reka Dunav za države kroz koje protiče?
  4. Opiši značaj Panonske nizije?
  5. Opiši privredni značaj Alpa ili čime se bavi stanovništvo na Alpima?

Zapadna Evropa

  1. Pokaži na karti države i glavne gradove.
  2. Koja država nema izlaz na more?
  3. Čime se bavi stanovništo u primorju Atlantskog okeana?
  4. Po čemu je poznata Francuska u svetu?
  5. Po čemu je poznato Ujedinjeno Kraljevstvo u svetu?

Severna Evropa

  1. Pokaži na karti države i glavne gradove.
  2. Koji je najgušće naseljen deo Švedske i Norveške?
 1. Objasni zašto?

Istočna Evrope

  1. Pokaži na karti države i glavne gradove.
  2. Koja je najveća nizija Istočne Evrope?
 1. Pokaži njene granice na karti.

  1. Pokaži na karti veće reke.
  2. Nabroj slovenske narode Istočne Evrope.
  3. Pokaži na karti sa kojim državama graniči Rusija?
  4. Pokaži na karti na koja mora, okeane i jezera izlazi Rusija?
  5. Koji deo Rusije je najgušće naseljen?

   Objasni zašto?

 

 

MINIMUM ZNANjA ZA  7. RAZRED

 

Azija

 1. Pokaži na karti Azije granicu Evrope i Azije.
 2. Pokaži na karti Azije najveća poluostrva.
 3. Pokaži na karti Azije najveća ostrva.
 4. Pokaži na kati Azije najveće planine
 5. Pokaži na karti Azije najveće nizije.
 6. Koja država Azije ima najviše stanovnika?
  1. Pokaži je na karti Azije.

 

Afrika

 1. Pokaži na karti Afrike najveće pustinje?
 2. Koja rasa vodi poreklo iz Afrike?
 3. Pokaži na karti Afrike najveće reke.
  1. Koja je najduža reka?

 4. U kojoj državi Afrike se nalaze piramide?
  1. Pokaži je na karti Afrike.
 5. Po čemu je poznat Vasko da Gama?

 

Severna Amerika

 1. Ko su bili prvi evropljani koji su doplovili do obala Severne Amerike?
 2. Koji je istraživač otkrio Ameriku i koje godine?
 3. Pokaži na karti Severne Amerike najveće planine.
 4. Pokaži na karti Severne Amerike najveće reke.
  1. Koja je najduža reka Severne Amerike?
 5. Ko su starosedeoci Severne Amerike?
  1. Kakva je bila njihova sudbina po dolasku Evropljana?
 6. Koje dve države se prostiru u Severnoj Americi?
  1. Pokaži na karti Severne Amerike gde se prostire svaka od njih.

 

Srednja Amerika

 1. Po čemu je poznat Meksiko?
 2. Pokaži na karti veća ostrva Srednje Amerike.
 3. Koja mora i okeani zapljuskuju Meksiko?

 

Južna Amerika

 1. Pokaži na karti Južne Amerike najveće planine.
 2. Pokaži na karti Južne Amerike najveće reke.
  1. Koja reka Južne Amerike je najduža i najbogatija vodom?
 3. Pokaži na karti koje dve države zauzimaju veći deo prostora Južne Amerike?

 

 

Australija

 1. Ko je otkrio Australiju?
 2. Pokaži na karti Australije pustinje.
 3. Pokaži na karti Australije najveće gradove.
 4. Pokaži na karti Australije najveće reke.
  1. Zašto u Australiji ima malo reka?

 

 

Polarne oblasti – Arktik i Antarktik

 1. Koje prostore obuhvata Arktik?
 2. Ko je prvi stigao do najsevernije tačke na Zemlji?
 3. Koje prostore obuhvata Antarktik?
  1. Koji je istraživač prvi došao do Južnog pola?
 4. Po kojim je životinjama poznat Arktik?
 5. Po kojim je životinjama poznat Antarktik?

 

 

 

MINIMUM ZNANjA ZA  8. RAZRED

 

 

Geografski položaj, veličina i granice Srbije

 

 1. Pokaži na karti sa kojim državama graniči Srbija.
 2. Pokaži na karti kroz koje veće gradove i kroz koje doline prolazi najvažniji autoput kroz Srbiju.

 

Prirodno-geografske odlike Srbije

Pokaži na karti na kojih se osam prirodnih celina deli Srbija.

Panonska nizija

 1. pokaži na karti Srbije gde se nalazi Panonska nizija.
 2. na koje se prirodne celine deli Vojvodina,
 1. pokaži na karti njihove granice.
  1. pokaži na karti Srbije peščare u Vojvodini.
  2. pokaži na karti Srbije planine u Vojvodini.
  3. pokaži na karti Srbije reke u Vojvodini.
  4. pokaži na karti Srbije veće gradove Vojvodine.
  5. za koju privrednu delatnost postoje najbolji prirodni uslovi u Vojvodini? Objasni zašto?
 1.  

  Južni obod Panonskog basena

  1. pokaži na karti Srbije gde se prostire ova regija.
  2. pokaži na karti Srbije granice Šumadije.
  3. pokaži na karti Srbije planine Šumadije.
  4. pokaži na karti Srbije veće gradove Šumadije.
  5. pokaži na karti Srbije regije zapadnog dela Srbije.
  6. pokaži na karti Srbije veće planine zapadnog dela Srbije
  7. pokaži na karti Srbije veće gradove Južnog oboda Panonske oblasti.
 2.  

  Srpsko – makedonska masa

  1. pokaži na karti Srbije gde se nalazi ova regija.
  2. pokaži na karti Srbije veće planine ove regije.
  3. koji se deo ove regije naziva ”srpsko petorečje” i koje ga reke čine?
  4. pokaži na karti Srbije koji su veči gradovi ove regije.
 3.  

  Zapadna zona venačnih planina

  1. pokaži na karti Srbije koje planine i kotline se nalaze u ovoj regiji.
  2. pokaži na karti Srbije veće planine ove regije.
  3. pokaži na karti Srbije koji su veći gradovi ove regije.
  4. pokaži na karti Srbije gde sa nalazi Kosovska kotlina.
 1. koji su veći gradovi Kosovske kotline.
 2. koje su veće reke Kosovske kotline
  1. pokaži na karti Srbije gde se nalazi Metohijska kotlina
 1. koji su veći gradovi Metohijske kotline
 2. koje su veće reke Metohijske kotline
  1. pokaži na karti Srbije koje niske planine razdvajaju Kosovsku i Metohijsku kotlinu.

    

    

   Istočna zona venačnih planina

   1. pokaži na karti Srbije gde se nalazi ova regija.
   2. pokaži na karti Srbije koje su veće planine ove regije.
   3. pokaži na karti Srbije veće gradove ove regije.
   4. pokaži na karti Srbije veće reke ove regije.

 

Klima

 1. opiši kakvo je vreme tokom godine u mestu u kome živiš.
 1. kako se zove tip klime sa tim odlikama?
  1. kakvo je vreme tokom godine na planinama (ili na planini na kojoj si bio).
 1. kako se zove tip klime sa tim odlikama?
  1. koji vetar duva u tvom kraju preko zime i kakvo vreme donosi.

Hidrografske odlike Srbije

Reke 

pokaži na karti Srbije veće reke

Jezera

pokaži na karti Srbije jezera.

Tople i mineralne vode

 1. zašto ljudi borave u banjama.
 2. šta su banje?
 3. pokaži na karti Srbije banje koje znaš.

Zemljište biljni i životinjski svet

 1. koje životinje žive u Vojvodini.
 2. koje životinje žive na planinama
 3. opiši kako je biljni svet raspoređen na planinama.

Nacionalno parkovi

 1. pokaži na karti Srbije nacionalne parkove
 2. zašto se neki delovi prirode izdvajaju i proglašavaju za nacionalne parkove?

 

Stanovništvo i naselja Srbije

Osnovne odlike stanovništva Srbije

 1. koliko stanovnika živi u Srbiji?
 2. koje su najbrojnije nacionalnosti?

Naselja

 1. kako se dele naselja?
 2. čime se bavi stanovništvo na selu?
 3. čime se bavi stanovništvo planinskih sela?

 

Privreda Srbije

 

 1. Nabroj privredne delatnosti

Poljoprivreda

 1. koje su funkcije poljoprivrede?
 2. koje se žitarice gaje u Vojvodini?
 3. gde su u Srbiji prostiru voćnjaci i vinogradi?
 4. u kojim delovima Srbije je razvijeno stočarstvo?
 1. koje vrste stoke se gaje?
 2. na koji se način bave stočarstvom u raznim delovima Srbije?

Energetski izvori

 1. koji su naši najvažniji energetski izvori?
 1. izdvoji obnovljive od neobnovljivih izvora.
  1. pokaži na karti Srbije veće hidroelektrane.
  2. pokaži na karti Srbije veće termoelektrane

Rudno bogatsvo, rudarstvo i metalurgija

 1. nabroj obojene metale.
 2. pokaži na karti Srbije rudnike bakra.
 3. pokaži na karti Srbije rudnike olova i cinka.

Ostale grane teške industrije

 1. metalska industrija – navedi fabriku i proizvod-e.
 2. elektroindustrija – navedi fabriku i proizvod-e.

Laka industrija

 1. prehrembena industrija – navedi fabriku i proizvod-e.
 2. tekstilan industrija – navedi fabriku i proizvod-e.
 3. drvna industrija – navedi fabriku i proizvod-e.

Saobraćaj

 1. šta je saobraćaj i kako se deli?

Turizam

 1. šta je turizam?
 2. koje prirodne turističke vrednosti ima Srbija?
 3. koje antropogene turističke vrednosti ima Srbija?

About admin