Srednja Evropa

 

 

VI razred, odeljenje _______                 A GRUPA

Učenik ________________________________________

1. Navedi 4 država Srednje Evrope i njihove glavne gradove.

A)_________________________          _______________________________

B)_________________________         _______________________________

C)_________________________           _______________________________

D)_________________________          _______________________________

2. Objasni značaj reke Dunav za Nemačku i Evropu (upotrebi sledeće reči: povezuje, kanal,

dva mora, turizam, poljoprivreda, navodnjavanje).

______________________________________________________________

____________________________________________________________

 

3. Južna Evropa.

Nabroji države i glavne gradove

1.______________________________________         ______________________________

2.______________________________________         ______________________________

3.______________________________________         ______________________________

4.______________________________________         ______________________________

5.______________________________________         ______________________________

6.______________________________________         ______________________________

7.______________________________________         ______________________________

8.______________________________________         ______________________________

9.______________________________________         ______________________________

10._____________________________________         ______________________________

11._____________________________________         ______________________________

12._____________________________________         ______________________________

 

4. Nabroj slovenske narode Evrope.

______________________________            ________________________________

______________________________            ________________________________

______________________________            _________________________________

______________________________            ________________________________

_______________________________          ________________________________

_______________________________         ________________________________

_______________________________

5. Po kojim je proizvodima Švajcarska poznata u svetu?

_____________________________________________________________________

 

6. Pribaltičke zemlje Srednje Evrope su_______________ i _________________________.

Alpski se prostiru kroz sledeće zemlje Srednje Evrope ________________________________.

 

7. Nemačka se deli na sledeće regije: Severna Nemačka, Srednja Nemačka, Južna Nemačka i Rajnska oblast.

Izaberi jednu od navedenih regija (zaokruži je) i o njoj napiši sledeće:

A) Koji deo Nemačke obuhvata?

_______________________________________________________________________

B) Koje su privrede odlike?

_______________________________________________________________________

C) Nabroj veće gradove?

_______________________________________________________________________

8. Rurska oblast Nemačke

Po čemu je značajna, poznata u Nemačkoj i svetu?

________________________________________________________________________

9. U odnosu na Ekvator, Srbija  se nalazi na:

(zaokruže slovo ispred tačnog odgovora)

a) severnoj polulopti         c) istočnoj polulopti    b) zapadnoj polulopti d) južnoj polulopti.

 

10. Koja klima vlada u Vojvodini i koje su joj odlike?

__________________________________________________________________________

11. Mađarska

A) Opiši reljef?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

B) Nabroj značajnije gradove.

______________________________, ________________________, ____________________________.

 

C)  Koja klima vlada i koje su joj odlike?

_______________________________________________________________________________________

12. Stare gromadne planine Srednje Evrope su ____________________ ___________________________

____________________________________________________________________.

13. Mlade venačne planine Srednje Evrope su ____________________ i ___________________________.

Jedan od njihovih vrhova je_________________________, a visok je_______________.

 

 

 


VI razred, odeljenje _______                 B  GRUPA

Učenik ____________________________________________

 

  1. Srednja Evropa.

Nabroj države i glavne gradove

1.______________________________________         ______________________________

2.______________________________________         ______________________________

3.______________________________________         ______________________________

4.______________________________________         ______________________________

5.______________________________________         ______________________________

6.______________________________________         ______________________________

7.______________________________________         ______________________________

8.______________________________________         ______________________________

9.______________________________________         ______________________________

2. Nabroj germanske narode Evrope.

______________________________                 ______________________________

______________________________                   ______________________________

______________________________                   _______________________________

_____________________________

 

Romanski narodi Evrope su ___________________, ______________________________,

____________________, ______________________, __________________________.

 

3. Nemačka se deli na sledeće regije: Severna Nemačka, Srednja Nemačka, Južna Nemačka i Rajnska oblast.

Izaberi jednu od navedenih regija (zaokruži je) i o njoj napiši sledeće:

A) Koji deo Nemačke obuhvata?

________________________________________________________________________

B) Koje su privrede odlike?

________________________________________________________________________

 

C) Nabroj veće gradove?

________________________________________________________________________

4. Rurska oblast Nemačke

Po čemu je značajna, poznata u Nemačkoj i svetu?

________________________________________________________________________

 

5. Navedi 4 države Južne Evrope i njihove glavne gradove.

_________________________          _______________________________

_________________________          _______________________________

_________________________           _______________________________

_________________________          _______________________________

 

6. Objasni značaj reke Dunav za Nemačku i Evropu (upotrebi sledeće reči: povezuje, kanal, dva mora,

turizam, poljoprivreda, navodnjavanje).

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. U odnosu na Grinič, Srbija  se nalazi na:

(zaokruže slovo ispred tačnog odgovora)

 

a) severnoj polulopti         c) istočnoj polulopti    b) zapadnoj polulopti d) južnoj polulopti.

 

8. Koja klima vlada u Vojvodini i koje su joj odlike?

__________________________________________________________________

 

9.Švajcarska

A) Opiši reljef?

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

B) Nabroj značajnije gradove.

___________________, _________________, ______________________.

 

C)  Koja klima vlada i koje su joj odlike?

__________________________________________________________________

 

10. Stare gromadne planine Srednje Evrope su ______________________________

_______________________________________________________________

 

11. Po kojim je proizvodima Mađarska poznata?

_________________________________________________________________

12. Dunav protiče kroz sledeće zemlje Srednje Evrope:____________________________

_______________________________________________________________

13. Mlade venačne planine Srednje Evrope su ______________ i __________________.

Jedan od njihovih vrhova je_________________________, a visok je_______________m.

 

 

 

 

 

About admin