Jugozapadna, južna i jugoistočna Azija

Ime i prezime učenika   ________________________________________________            A GRUPA

Razred i odeljenje                     7 – ___

1.

2

Zaokruži slovo ispred 4 pojma koja pripadaju Jugozapadnoj Aziji:

a) Malajsko poluostrvo b) Anatolija                             v) poluostrvo Mala Azija

g) Arabijsko poluostrvo            d)  Indijsko poluostrvo  e) Iranska visoravan

e) Karakorum                           ž) Dekanska Visoravan z) Hindustanska nizija

2.

6

Pored naziva države upiši ime glavnog grada ili  pored naziva glavnog grada upiši ime države

država glavni grad
Timbu
Laos
Avganistan
Izrael
Nju Delhi
Islamabad
Država glavni grad
Oman
Bagdad
Mjanmar
Doha
Indonezija
Sirija
4

3.      Po čemu je poznat Kemal Ataturk?________________________________________

______________________________________________________________________

2

4.      Nabroj 4 mlade venačne planine Jugozapadne Azije.

____________________________________________________________________

5.

1

Klima: a) u kojim delovima Jugozapadne Azije vlada pustinjska klima?

___________________________________________________________________

2

b) koje su odlike pustinjske klime?

___________________________________________________________________

1

6.            a) Koja klima vlada u većem delu Južne Azije?_________________________

4

b) Koje su odlike navedene klime? ______________________________________

_________________________________________________________________

1

7.      Najniža kontinentalna tačka Jugozapadne Azije  je _________________________________,

a njena visina je ________m.

8.

3

Koje su države Jugozapadne Azije bogate naftom ?

____________________        _____________________________              ________________________

____________________        _____________________________              ________________________

2

9.      a) U kojoj državi izvire reka Eufrat?      __________________________

b) Kako nastaje reka Šat el Arab?                    ________________________________________________

2

10.  a) Šta je kedar? ________________________________________________________________

b) U kojoj državi ga ima? ____________________

1

11.  Šta su vadi?

_____________________________________________________________________________

12.

1

Koje su države Jugozapadne Azije nastale raspadom Sovjetskog Saveza?

_________________________          ___________________________      ________________________

2
  1. – Najgušće naseljeni predeli Jugozapadne Azije su ________________________________________ i

________________________________________________________________________________

1

– Gustina naseljenosti zavisi od (zaokruži 2 tačna odgovora):

a) karakteristika rečne mreže.

b) izgleda i rasporeda seoskih naselja.

v) prirodnog priraštaja, migracije, ekonomske razvijenosti.

g) reljefa, klime, vode i zemljišta.

5

14.  Objasni u čemu se sastoji problem Izraela i Palestine.

__________________________________________________

3

15.  Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih pojmova:

GŠ                               GD

Bagdad                         _____________          ______________

Laos                             _____________          ______________

Džakarta                      _____________          ______________

16.

2

Koje su religije imaju najveći broj vernika  u Južnoj Aziji?

a) hrišćanstvo   b) hinduizam                 v) islam             g) judaizam       d) budizam

17.

2
1

a) U kom delu Azije rastu tropske kišne šume? ______________________________________________

b) Opiši klimu koja vlada u predelima gde rastu tropske kišne šume._____________________________

________________________________________________________________________________

2

18.  Zaokruži slovo ispred 4 poljoprivredne kulture koje dominiraju u Jugoistočnoj Aziji.

a) urmina palma            g) agrumi                      ž) banane

b) pirinač                      d) kaučuk                     z) vinova loza

v) juta                           e) kokosova palma       i) duvan

Pomoć prijatelja. Izaberi sam neko pitanje o Aziji, koje nije  postavljeno, i odgovori na njega. To pitanje zamenjuje

bilo koje pitanje na koje je dat pogrešan odgovor ili koje nije urađeno. Broj bodova odgovara težini pitanja, a može da bude najviše 5.

Ocenjivanje      ocena 5 – 43 do 50 bodova;  ocena 4 – 35 do 42,5 bodova;  ocena 3 – 27 do 34,5 bodova; ocena 2 – 19 do 26,5 bodova;

Ime i prezime učenika   ________________________________________________            B GRUPA

Razred i odeljenje         7 – ___

1.

2

Zaokruži slovo ispred 4 pojma koja pripadaju Južnoj Aziji:

a) Malajsko poluostrvo b) Anatolija                             c) poluostrvo Mala Azija

d) Arabijsko poluostrvo            e)  Indijsko poluostrvo  f) Iranska visoravan

g) Karakorum                           h) Dekanska Visoravan i) Hindustanska nizija

2.

6

Pored naziva države upiši ime glavnog grada ili  pored naziva glavnog grada upiši ime države

država glavni grad
Katmandu
Vijetnam
Avganistan
Izrael
Nju Delhi
Islamabad
država glavni grad
Jemen
Teheran
Tajland
Kolombo
Malezija
Jordan
4

3.      Po čemu je poznat Kemal Ataturk?____________________________________________

__________________________________________________________________________

2

4.      Nabroj 4 mlade venačne planine Jugozapadne Azije.

________________________________________________________________________

5.

1

Klima: a) u kojim delovima Jugozapadne Azije vlada sredozemna klima?

___________________________________________________________________

2

b) koje su odlike sredozemne klime?

____________________________________________________________________

1

6.            a) Koja klima vlada u većem delu Južne Azije?___________________________

4

b) Koje su odlike navedene klime? ___________________________________________

______________________________________________________________________

1

7.      Najniža kontinentalna tačka Jugozapadne Azije  je _________________________________,

a njena visina je ________m.

8.

3

Koje su države Jugozapadne Azije bogate naftom ?

____________________        _____________________________              ________________________

____________________        _____________________________              ________________________

2

9.      a) U kojoj državi izvire reka Tigar?       __________________________

b) Kako nastaje reka Šat el Arab?                    ________________________________________________

2

10.  a) Šta je kedar? _____________________________________________________________________

b) U kojoj državi ga ima? ____________________

1

11.  Šta su vadi?

_____________________________________________________________________________________

12.

1

Koje su države Jugozapadne Azije nastale raspadom Sovjetskog Saveza?

_________________________          ___________________________      ________________________

2
  1. – Najređe naseljeni predeli Jugozapadne Azije su ________________________________________ i

______________________________________________________________________________

1

– Gustina naseljenosti zavisi od (zaokruži 2 tačna odgovora):

a) karakteristika rečne mreže.

b) izgleda i rasporeda seoskih naselja.

c) prirodnog priraštaja, migracije, ekonomske razvijenosti.

d) reljefa, klime, vode i zemljišta.

5

14.  Objasni u čemu se sastoji problem Izraela i Palestine.

__________________________________________________________________________________

3

15.  Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih pojmova:

GŠ                               GD

Teheran                        _____________          ______________

Bangladeš                     _____________          ______________

Džakarta                      _____________          ______________

16.

2

Koje su religije nastale u Jugozapadnoj Aziji?

a) hrišćanstvo   b) hinduizam                 v) islam             g) judaizam       d) budizam

17.

2
1

a) U kom delu Azije rastu tropske kišne šume? ______________________________________________

b) Opiši klimu koja vlada u predelima gde rastu tropske kišne šume.______________________________

_________________________________________________________________________________

2

18.  Zaokruži slovo ispred 4 poljoprivredne kulture koje dominiraju u Jugozapadnoj Aziji.

a) urmina palma            g) agrumi                      ž) banane

b) pirinač                      d) kaučuk                     z) vinova loza

v) juta                           e) kokosova palma       i) duvan

Pomoć prijatelja. Izaberi sam neko pitanje o Aziji, koje nije  postavljeno, i odgovori na njega. To pitanje

zamenjuje bilo koje pitanje na koje je dat pogrešan odgovor ili koje nije urađeno. Broj bodova odgovara

težini pitanja,  može da bude najviše 5.

Ocenjivanje      ocena 5 – 43 do 50 bodova;  ocena 4 – 35 do 42,5 bodova;  ocena 3 – 27 do 34,5 bodova; ocena 2 – 19 do 26,5 bodova;

About admin