Nacionalni parkovi, reke i slivovi

VIII razred, odeljenje _______                                                                                                A GRUPA

Učenik:____________________________________________

1.      Šumadija se prostire između ______________ i _________________ na severu,

_______________________________ na istoku, ______________________________ na jugu

i _______________________ ,____________________ i _____________________ na zapadu.

2.      Dopuni rečenice.

Drina nastaje spajanjem _______________________________i ___________________________.

Timok nastaje spajanjem _______________________________i ______________________________________.

Južna Morava nastaje spajanjem _____________________________ i _________________________________.

Dragovištica nastaje spajanjem  _________________________reke i _____________________________reke.

3.      Pored naziva veštačkog jezera napiši reku na kojoj se nalazi.

Perućac                  _______________________________________________

Gazivode                _______________________________________________

Bovansko               _______________________________________________

Đerdapsko             _______________________________________________

Međuvršje              _______________________________________________

Lisinsko                  _______________________________________________

Potpeć                   _______________________________________________

4.      Pored nacionalnog parka upiši karakteristike koje ga obeležavaju: 90% parka šume, Pančićeva omorika

Crveni čot, najveći nacionalni park, 16 manastira, Dušanov grad, Lepenski vir, Pančićev skakavac, suvo rudište,

manastir Rača, Pančićev vrh, Oršavska kotlina, Gospođin vir, Sremski Karlovci, Trajanova tabla, Stolac, Bistra,

najveći zimski turistički centar, Brezovica, 147 vrsta leptira, Veliki i Mali Kazan, najmanji nacionalni park, jezero Zaovine,

kopaonička čuvarkuća, manastir Studenica, 30 vrhova preko 2500m

Nacionalni park

Odlike

Fruška gora

Kopaonik

Šar planina

5.      Nabroj reke koje pripadaju slivu Jadranskog mora.

____________________________________________________________________________________________

6.      a) u kojim delovima planinske oblasti vlada planinska klima?

__________________________________________________________________________________________

b) koje su odlike planinske klime?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.      Spoji parove. Broj ispred imena planine upiši na liniju pored predela kojem planina pripada.

  1. Cer                                          11.Ozren                                  21.Sokolske planine

2.  Goleš                                        12.Kukavica                             22.Deli Jovan

3.  Zlatar                                        13.Crnoljeva                            23.Vardenik

4.  Goč                                           14.Jastrebac                             24.Tara

5.  Rudnik                                      15.Svrljiške planine                   25.Avala

6.  Maljen                                       16.Bukulja                                26 Rtanj

7.  Golija                                        17.Medvednik                          27. Boranja

8.  Suva planina                              18.Dukat                                  28.Gledićke pl.

9.  Kučaj                                       19.Stolovi                                 29.Homoljske pl.

10. Murtenica                                 20. Javor                                  30.Majdan

11. Rogozna                                   21.Besna kobila                        31.Čemerno

Karpatsko-balkanski predeo          _________________________________________________

Šumadija                                        _________________________________________________

Zapadna Srbija                               _________________________________________________

Starovlaško-raška visija      _________________________________________________

Kopaonički kraj                             _________________________________________________

Kosovsko-metohijsko kotlina         _________________________________________________

Rodopski predeo                            _________________________________________________

8.      Pored naziva grada napiši reku na kojoj se nalazi, a u produžetku pored reke sliv kojem reka pripada.

Priboj                     __________________________________    ___________________________

Šabac                     __________________________________    ___________________________

Prokuplje            __________________________________    ___________________________

Niš                         __________________________________    ___________________________

Kragujevac       __________________________________    ___________________________

Novi Pazar         __________________________________    ___________________________

Kruševac             __________________________________    ___________________________

Čačak                    __________________________________    ___________________________

Sokobanja           __________________________________    ___________________________

Prizren                  __________________________________    ___________________________

Zrenjanin              __________________________________    ___________________________

Novi Sad                __________________________________    ___________________________

Zvornik                 __________________________________    ___________________________

9.      Nabroj klimatske elemente i pored svakog napiši mernu jedinicu u kojoj se izražava.

_______________________________    ________________

_______________________________    ________________

_______________________________    ________________

_______________________________    ________________

_______________________________    ________________

_______________________________    ________________

10.  a) nabroj klimatske faktore?

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) opiši kako nadmorska visina utiče na klimu?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

VIII razred, odeljenje _______                                                                                    B  GRUPA

Učenik:____________________________________________

1. Šumadija se prostire između ___________________________ i _________________________ na severu,

__________________________________ na istoku, _____________________________________ na jugu

i _______________________ ,____________________ i _________________________ na zapadu.

2. Dopuni rečenice.

Drina nastaje spajanjem _______________________________i _______________________________.

Beli Timok nastaje spajanjem _______________________________i _________________________________.

Zapadna Morava nastaje spajanjem _____________________________ i _______________________________.

Dragovištica nastaje spajanjem  ___________________________ i _____________________________reke.

3. Pored naziva veštačkog jezera napiši reku na kojoj se nalazi.

Zvorničko j.            _______________________________________________

Gružansko  _______________________________________________

Bovansko               _______________________________________________

Đerdapsko _______________________________________________

Sjeničko                 _______________________________________________

Lisinsko                  _______________________________________________

Zlatarsko                _______________________________________________

4. Pored nacionalnog parka upiši karakteristike koje ga obeležavaju: 90% parka šume, Pančićeva omorika

Crveni čot, najveći nacionalni park, 16 manastira, Dušanov grad, Lepenski vir, Pančićev skakavac, suvo rudište, manastir Rača, Pančićev vrh, Oršavska kotlina, Gospođin vir, Sremski Karlovci, Trajanova tabla, Stolac, Bistra, najveći zimski turistički centar, Brezovica, 147 vrsta leptira, Veliki i Mali Kazan, najmanji nacionalni park, jezero Zaovine, kopaonička čuvarkuća, manastir Studenica, 30 vrhova preko 2500m

Nacionalni park

Odlike

Đerdap

Tara

Šar planina

5. a) u kojim delovima panonske oblasti vlada kontinentalna klima?

__________________________________________________________________________________________

b) koje su odlike kontinentalne klime?

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6. Nabroj reke koje pripadaju slivu Egejskog mora.

____________________________________________________________________________________________

7. Spoji parove. Broj ispred imena planine upiši na liniju pored predela kojem planina pripada.

  1. Zlatibor                                    11. Čičavica                             21. Tupižnica

2.  Jagodnja                                    12. Rtanj                                  22. Golija

3.  Vidojevica                                13. Stara pl.                             23. Zlatar

4.   Povlen                                      14. Devica                                24. Suvobor

5.  Rudnik                                      15. Tresibaba                           25. Jelica

6.  Mučanj                         16. Radan                                26. Strešer

7.  Kopaonik                                  17. Jablanik                              27. Željin

8.  Venčac                                      18. Kotlenik                             28. Kosmaj

9.  Čemernik                                 19. Rogozna                             29. Sokolske pl.

10. Miroč                                       20. Goljak                                30. Jastrebac

11. Beljanica                                  21. Drenica                              31. Bukulja

Karpatsko-balkanski predeo          _________________________________________________

Šumadija                                        _________________________________________________

Zapadna Srbija                               _________________________________________________

Starovlaško-raška visija                  _________________________________________________

Kopaonički kraj                             _________________________________________________

Kosovsko-metohijska kotlina          _________________________________________________

Rodopski predeo                            _________________________________________________

8. Pored naziva grada napiši reku na kojoj se nalazi, a u produžetku pored reke sliv kojem reka pripada.

Prijepolje                __________________________________    ___________________________

Sremska Mitrovica_________________________________       ___________________________

Vlasotince              __________________________________    ___________________________

Peć                                    __________________________________    ___________________________

Kragujevac __________________________________    ___________________________

Kruševac                __________________________________    ___________________________

Požega                   __________________________________    ___________________________

Sokobanja              __________________________________    ___________________________

Niš                         __________________________________    ___________________________

Pančevo                 __________________________________    ___________________________

Smederevo __________________________________    ___________________________

Bajina Bašta           __________________________________    ___________________________

Kosovska Mitrovica           ____________________________    ___________________________

9. Nabroj klimatske elemente i pored svakog napiši u kojim se jedinicama izražava.

_______________________________________            ________________

_______________________________________            ________________

_______________________________________            ________________

_______________________________________            ________________

_______________________________________            ________________

_______________________________________            ________________

_______________________________________            ________________

10. a) nabroj klimatske faktore?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) opiši kako nadmorska visina utiče na klimu?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

About admin