geografska širina i geografska dužina Archive

  • V razred                                                                                                           A GRUPA Učenik ____________________________________________ 1.    a)Šta su paralele ili uporednici? ______________________________________________________________________________ b)Kako se zove početna paralela? c)Objasni zašto je navedena paralela početna? _______________________________________________________________________________ 2.    […]

    Geografska širina i geografska dužina AB

    V razred                                                                                                           A GRUPA Učenik ____________________________________________ 1.    a)Šta su paralele ili uporednici? ______________________________________________________________________________ b)Kako se zove početna paralela? c)Objasni zašto je navedena paralela početna? _______________________________________________________________________________ 2.    […]

    Pročitaj više ...