površina zemlje Archive

 •   Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e.
  Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati.
  Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču.
  Geografski omotač se sastoji od

-    litosfere- čvrstog omotača

-    hidrosfere- vodenog omotača

-    atmosfere- vazdušnog omotača

-    biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

  Pripremna nastava – 5. razred Predmet proučavanja, Vasiona i Zemlja

  Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e. Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati. Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču. Geografski omotač se sastoji od - litosfere- čvrstog omotača - hidrosfere- vodenog omotača - atmosfere- vazdušnog omotača - biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

  Pročitaj više ...