relje Archive

 • GEOGRAFSKA KARTA
Geografska i kartografska mreža
Paralele ili uporednici su zamišljene kružne linije koje obavijaju Zemlju u pravcu zapad istok.

Međusobno su paralelne. Nisu iste dužine. Najduža I početna je Ekvator, a prema polovima su sve kraće. Polovi su predstavljeni tačkama.

Ekvator deli Zemlju na dve polulopte severnu I južnu.

Geografska širina je udaljenost neke tačke od početne paralele Ekvatora prema severu ili jugu.

Od Ekvatora do Severnog pola mesta mogu da imaju do 90°severne geografske širine (N), a do Južnog pola 90°južne geografske širine (S);

Prikazivanje Zemljine površine

23. Globus je model Zemlje – najvernije prikazuje oblik Zemlje.

24.Geografska karta je umanjen grafički (nacrtan) prikaz površine Zemlje u jednoj ravni. Geografska karta nije model Zemlje. Zašto?

25. Geografska karta sadrži:

    Matematičke elemente – ram ili okvir karte, kartografska mreža I razmer;
    Geografske elemente – geografski objekti prikazani na karti;
    Dopunske elemente – naziv karte, legenda karte I podaci o izradi.

  Pripremna nastava – 5. razred Geografska karta

  GEOGRAFSKA KARTA Geografska i kartografska mreža Paralele ili uporednici su zamišljene kružne linije koje obavijaju Zemlju u pravcu zapad istok. Međusobno su paralelne. Nisu iste dužine. Najduža I početna je Ekvator, a prema polovima su sve kraće. Polovi su predstavljeni tačkama. Ekvator deli Zemlju na dve polulopte severnu I južnu. Geografska širina je udaljenost neke tačke od početne paralele Ekvatora prema severu ili jugu. Od Ekvatora do Severnog pola mesta mogu da imaju do 90°severne geografske širine (N), a do Južnog pola 90°južne geografske širine (S); Prikazivanje Zemljine površine 23. Globus je model Zemlje – najvernije prikazuje oblik Zemlje. 24.Geografska karta je umanjen grafički (nacrtan) prikaz površine Zemlje u jednoj ravni. Geografska karta nije model Zemlje. Zašto? 25. Geografska karta sadrži: Matematičke elemente – ram ili okvir karte, kartografska mreža I razmer; Geografske elemente – geografski objekti prikazani na karti; Dopunske elemente – naziv karte, legenda karte I podaci o izradi.

  Pročitaj više ...