vasionska tela Archive

  •     Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e.
    Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati.
    Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču.
    Geografski omotač se sastoji od

-        litosfere- čvrstog omotača

-        hidrosfere- vodenog omotača

-        atmosfere- vazdušnog omotača

-        biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

    Pripremna nastava – 5. razred Predmet proučavanja, Vasiona i Zemlja

    Grčki naučnik Eratosten je prvi upotrebio naziv geografija u III v.p.n.e. Naziv geografija potiče od grčkih reči Gea – Zemlja i grafein – opisivati. Geografija se bavi proučavanjem pojava i procesa u geografskom omotaču. Geografski omotač se sastoji od - litosfere- čvrstog omotača - hidrosfere- vodenog omotača - atmosfere- vazdušnog omotača - biosfere- živi svet koji naseljava delove prethodna tri omotača.

    Pročitaj više ...