Erozije – vrste i oblici

EROZIJA JE PROCES RAZARANJA I ODNOŠENJA ZEMLJIŠTA I STENOVITE PODLOGE, A AKUMULACIJA JE PROCES NAGOMILAVANJA I TALOŽENJA RAZORENOG I ODNEŠENOG MATERIJALA

 

VRSTE EROZIJA

 

  1. DENUDACIJA predstavlja proces spiranja i odnošenja površinskog sloja zemljišta i ogoljivanje stenovite podloge. Intenzitet denudacije zavisi od količine padavina, nagiba terena i vegetacije.
  2. FLUVIJALNA ILI REČNA EROZIJA je proces pri kome reka oblikuje reljef. Akumulativni oblici fluvijalne erozije su aluvijalne ravni, delte, rečna ostrva – ade. Erozivni oblici koje stvara reka su rečno korito, rečna dolina. Kanjoni i klisure su rečne doline strmih strana koje nastaju u planinskim predelima , dok rečne doline u nizijima imaju blago nagnute strane i široko dno. Pošto reke u nizijama sporije teku, zbog malog nagiba terena, one stvaraju meandre..
  3. ABRAZIJA – proces oblikovanja reljefa radom talasa na morima i jezerima. Talasi svojom snagom neprekidno menjaju reljef obala i pomeraju je na račun kopna. Klif je jedan od oblika koje talasi stvaraju u reljefu obale.
  4. EOLSKA EROZIJA – je proces oblikovanja reljefa radom vetra. Najizraženiji uticaj vetra na reljef je u pustinjama i predelima koji su izgrađeni od peska i lesa. Oblik u reljefu – peščane dine.
  5. GLACIJALNA ILI LEDNIČKA EROZIJA – je proces pri kome lednici oblikuju reljef.  Lednici su velike ledene reke koji danas nastaju na planinama iznad snežne granice.  Lednici se formiraju u udubljenju na planinama koje nazivamo  cirk. Dok se spuštaju niz planinu stvaraju korito kroz koje teče lednik,  to je lednički valov. Materijal koji lednik nosi, vuče, gura  zove se morenski materijal.
  6. KRAŠKA EROZIJA – je proces rastvaranja krečnjaka pod uticajem vode. Krečnjak je sedimentna stena nastala u plitkim morima i jezerima taloženjem ostataka živog sveta (ljuštura i skeleta koji se sastoje od kalcijum karbonata).Voda rastvara krečnjačku stenu i stvara:

a) Površinske oblike kraške erozije – škrape, vrtače, uvale i kraška polja i

b) Podzemne oblike kraške erozije – pećine i jame.

About admin