Engleski jezik, svetski jezik

RASPROSTRANJENOST ENGLESKOG JEZIKA U SVETU

¢     Engleski jezik je zapadno germanski jezik koji potiče iz Engleske.

¢     Koristi se kao maternji jezik u drugim državama Ujedinjenog KraljevstvaŠkotskoj, Velsu, i Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i brojnim drugim zemljama.

¢     Engleski je najrasprostranjeniji jezik sveta danas:

¢     ukupno 600-700 miliona ljudi upotrebljava engleski redovno,

¢     oko 377 miliona ljudi koristi engleski kao svoj maternji jezik,

¢      oko 350 miliona ljudi koristi ga kao svoj drugi strani jezik.

¢     U širokoj je upotrebi u javnoj i privatnoj sferi u više od 100 zemalja širom sveta.

¢     Engleski je zauzeo primarno mesto u međunarodnim, akademskim i poslovnim krugovima.

¢     Trenutni status engleskog jezika se upoređuje sa položajem latinskog jezika u prošlosti.

¢     Engleski je zvanični jezik u  sledećim zemljama:

¢      Velikoj Britaniji (britanski engleski), Australiji (australijski engleski), Bahamima, Barbadosu (karipski engleski), Grenadi, Gvajani, Jamajki (jamajčanski engleski), Novom Zelandu, itd.

¢      SAD-u (američki engleski).

¢     Engleski je jedan od primarnih jezika u sledećim državama:

—        Belize (sa španskim jezikom), Kanada (sa francuskim jezikom), Indija (sa hindi i ostalim 21 zvaničnim jezikom), Irska, Singapur, Filipini (sa filipinskim jezikom), i Južnoafrička Republika (sa 10 drugih jezika uključujući i jezik zulu).

¢     U velikom broju zemalja gde engleski nije većinski primarni jezik, zvanični je jezik; ove zemlje uključuju: Kamerun, Fidži, Gana, Lesoto, Liberija, Kenija, Nigerija, Malta, Maršalska Ostrva, Pakistan, Papua Nova Gvineja, Filipini, Ruanda, Solomonska Ostrva, Samoa, Sijera Leone, Tanzanija, Zambija i Zimbabve.

Izvestan broj ovih država koriste engleski kao zvanični jezik kao ujedinjujući elemenat uprkos uticaju nekih lokalnih jezika u tim zajednicama.

¢     Većina englesko govornog stanovništva (67 do 70 od 100 %) živi u Sjedinjenim Državama.

¢     Federalna uprava SAD nema zvanični jezik, ali proglašen je zvaničnim u 27 od 50 država, od kojih je većina engleski proglasila jedinim zvaničnim jezikom.

¢     Havaji, Luizijana i Novi Meksiko imaju imenovano havajski, francuski i španski kao zvanične jezike zajedno sa engleskim.

¢     Ovaj jezik ujedno je i službeni jezik Ujedinjenih nacija , Evropske Unije i  drugih međunarodnih organizacija, poput Međunarodnog Olimpijskog Komiteta.

¢     Ekspanzija Britanaca i Amerikanaca je raširila i upotrebu engleskog jezika širom sveta.

¢     U državama članicama Evropske Unije najviše dece uči

¢     engleski jezik (čak 89 % dece)

¢     francuski (32%),

¢     nemački (18%) i

¢     španski jezik (8%).

¢     Najizučavaniji je jezik u Japanu, Južnoj Koreji i Narodoj Republici Kini.

¢     Lingvisti ukazuju na fenomen engleskog jezika  kao jezika za globalnu komunikaciju .

¢     Promene koje donosi globalizacija i tehnološki razvoj, utiču u velikoj meri na život ljudi, zahtevajući i stvarajući sve više mogućnosti za komunikaciju.

¢     Imperativ uspešne globalne komunikacije je i jezik koji će biti zajednički svim njenim učesnicima.

Zbog svoje rasprostranjenosti po celom svetu, broja ljudi koji ga govore i raznolikosti svoje funkcionalne upotrebe, engleski jezik postaje lingua franka informatičkog doba.

¢     Preko 2/3 naučnika koriste literaturu napisanu na engleskom jeziku;

¢     3/4 mejlova napisano je na engleskom jeziku.

¢     Od procenjenih 40 miliona korisnika Interneta, 80 % komunicira na engleskom.

¢     Postoje brojni argumenti za i protiv engleskog (ili bilo kog drugog jezika) kao globalnog jezika.

¢     Postojanje globalnog jezika pomaže u komunikaciji i objedinjavanju informacija (u naučnim krugovima ).

¢     Međutim, engleski kao globalni jezik isključuje one koji ga ne govore.

¢     Globalni jezik marginalizuje one čiji maternji jezik nije „globalni“.

¢     Drugi razlog protiv postojanja globalnog jezika  je što širenje globalnih jezika za rezultat ima:

—        nestajanje manjih jezika,

—        nestajanje kultura i religija koje su pomoću tih jezika prenošene.

¢     Engleski je povezan sa nestankom brojnih jezika. Mnogi od tih nestanaka su vodili ka gubitku kulturnog nasleđa. ( američki Indijanci )

¢     Širenje uticaja engleskog jezika i povećanje broja govornika počelo je pre više od 250 godina.

¢     Od 1750. do 1950.god. Britanska Imperija je pokrivala oko četvrtinu zemaljske kugle.

¢     To je bila jedna od najmoćnijih svetskih imperija.

¢     Kolonije su se postepeno oslobađale od Britanske vlasti ali je 50ak njih ostalo vezano za Britaniju svojom pripadnošću Britanskom Komonveltu i upotrebom engleskog jezika.

¢     SAD su odigrale vodeću ulogu u poslednjih stotinak godina.

¢     Krajem19. i početkom 20.veka, milioni imigranata iz Evrope su pohrlili u Ameriku.

¢     Ova nova radna snaga ojačala je američku industriju i razvoj.

¢     Pre Sporazuma u Versaju, 1919, čime je okončan Prvi svetski rat, diplomatija je bila vođena na francuskom jeziku.

¢     Predsednik Vilson je postigao da tekst sporazuma bude i na engleskom jeziku.

¢     Od tada, počinje engleski jezik da se koristi u diplomatiji i u medijima i ekonomskim poslovima.

¢     U 2. svetskom ratu, Amerika je intervenisala u Evropi i vojno i ekonomski.

¢     Od tada do danas, Amerika pojačava svoju kulturnu, ekonomsku i tehnološku moć na razne načine:

¢     slanjem prvog čoveka na Mesec,

¢     izumima,

¢     rock and roll-om,

¢     revolucijom na internetu,

¢     komercijalnom agresivnošću.

¢     Svi ovi činioci doveli su do daljeg širenja i povećanja značaja engleskog jezika.

¢     Upravo zbog svoje rasprostranjenosti, engleski jezik smatra se svetskim jezikom tako da njegovim učenjem postajemo stanovnici sveta.

About admin