Geografska širina i geografska dužina AB

V razred                                                                                                           A GRUPA

Učenik ____________________________________________

1.    a)Šta su paralele ili uporednici?

______________________________________________________________________________

b)Kako se zove početna paralela?

c)Objasni zašto je navedena paralela početna?

_______________________________________________________________________________

2.    a)  Šta je geografska dužina?

______________________________________________________________________________

b)   Grinič je početni, nulti, meridijan i obeležava se sa 0° . Krajnji meridijan, koji se nalazi nasuprot Griniču,

označen je sa ___________.

3.    Na karti sveta u atlasu odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata:

Geografska širina

Geografska dužina

Berlin

San Francisko

Južna Amerika

Australija

Melburn

London

N  –   severna geografska širina

0° –   Ekvator

S   –   južna geografska širina

E   –   istočna geografska dužina

0° –   Grinič

W –   zapadna geografska

W E

4.    a)Šta je geografska širina?

________________________________________________________________________________

b) Ekvator, kao početna paralela, se obeležava sa 0°. Južni pol, kao krajnja tačka do koje se možemo kretati

prema jugu,  se označava sa _______.

5.    Gde se nalaze tačke  čija je geografska dužina jednaka nuli?

____________________________________________________

6.    Preko kojih kontinenata prelazi paralela na  30°S?

__________________________________________________________________________________

7.    Gde se nalazi tačka čije su geografske kordinate 0° geografske širine i 0° geografske dužine?

__________________________________________________________________________________

8.    Koji kontinenti imaju isključivo severnu geografsku širinu?

__________________________________________________________________________________

V razred                                                                                                     B GRUPA

Učenik ____________________________________________

1.    a)Šta su meridijani ili podnevci?

________________________________________________________________________________

b)Kako se zove početni meridijan?

___________________________

c)Objasni zašto je navedeni meridijan početni?

_______________________________________________________________________________

2.    a)Šta je geografska širina?

________________________________________________________________________________

b) Ekvator, kao početna paralela, se obeležava sa 0°. Severni pol, kao krajnja tačka do koje se možemo

kretati prema severu se označava sa _______.

3.    a)  Šta je geografska dužina?

_________________________________________________________________________________

b)  Grinič je početni, nulti, meridijan i obeležava se sa 0° . Krajnji meridijan, koji se nalazi nasuprot Griniču,

označen je sa ___________.

4.    Na karti sveta u atlasu odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata:

Geografska širina Geografska dužina

Pariz

Los Anđeles

Afrika

Madagaskar

Sidnej

London

N  –   severna geografska širina

0° –   Ekvator

S   –   južna geografska širina

E   –   istočna geografska dužina

0° –   Grinič

W –   zapadna geografska dužina

W E

5.    Gde se nalaze tačke  čija je geografska širina jednaka nuli?

____________________________________________________

6.   Preko kojih kontinenata prelazi paralela na 45°N?

____________________________________________________________________________

7.    Gde se nalazi tačka čije su geografske koordinate 0° geografske širine i 0° geografske dužine?

____________________________________________________________________________

8.    Koji kontinenti imaju isključivo južnu geografsku širinu?

_____________________________________________________

About admin