Afrika i Severna Afrika

Učenik:____________________________________________                                                                    A grupa

VII razred, odeljenje _______

1.      Objasni zašto je Suecki kanal značajan za svetski pomorski saobraćaj?

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.      Koja klima vlada u Africi oko 0° geografske širine?_______________________________________

3.      a)Koje su odlike tropske klime?

________________________________________________________________________________

b)Koja vegetacija raste u uslovima tropske klime?_________________________________________

c)U kom delu Afrike  vlada tropska klima? ______________________________________________

4.      Delovi niske Afrike su __________________________________________________________.

5.      Najviši vrh Etiopske visoravni je _________________ i visok je _______________m.

6.      a) Šta su vadi? ____________________________________________________

b) Šta možemo da zaključimo o prošlosti teritorije na kojoj postoje vadi?

______________________________________________________________________

7.      Depresija koja se nalazi severno od izvorišta Plavog Nila je ____________________ i

njena visina je ________.

8.      Zašto je reka Kongo najbogatija vodom u Africi? ____________________________________

_____________________________________________________________________________

9.      Pored reke napiši ime sliva kojem pripada.

Atbara ___________________     Oranje ___________________________       Gambija_________________

Senegal___________________    Zambezi__________________________       Niger __________________

10.  Zašto na Ekvatoru vladaju povoljniji uslovi za život na Jezerskoj visoravni nego u basenu Konga?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11.  Najveći deo stanovništva Severne Afrike čine arapi.

a) Iz koje regije Azije su arapi došli u severnu Afriku? ____________________________________________________

b) Šta je svim arapima zajedničko bez obzira u kojoj državi žive?________________________________________

12.  Gde žive Kopti? ________________________ Kojoj veri pripadaju Kopti? _____________________________

13.  Države koje su bogate naftom i prirodnim gasom su _________________, ________________ i ________________.

14.  a) Koji delovi Afrike su najbogatiji šumama? _________________________________________________________

b) Objasni zašto?__________________________________________________________________________________

15.  Najpoznatiji vodopadi u Africi su _____________________ vodopadi  koji se nalaze na reci _______________,

a njih je u 19. veku otkrio britanski istraživač ___________________________________.

16.  Šta je svahili? ___________________________________________________________________________________

17.  Šta su savane? ____________________________________________________________________________________

18.  Površina Afrike je 30 mil. km2 , a u njoj živi oko 900 mil. stanovnika. Izračunaj gustinu naseljenosti.

19.  Od kojih faktora zavisi gustina naseljenosti?

__________________________________________________________________________________________________

20.  Pored države napiši ime glavnog grada ili obrnuto.

Država

Glavni grad

Država

Glavni grad

Egipat Tunis
Nairobi Rabat
Tanzanija Mali
Madagaskar Džibuti
Kampala Alžir

21.  Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata.

Geografski objekat Geografska širina Geografska dužina
Kazablanka
Sudan
Aleksandrija
Mogadiš

E – istočna geografska dužina

W – zapadna geografska dužina

N – severna geografska širina

S – južna geografska širina

22.  Kako nastaje Plavi Nil? ____________________________________________________________________________

23.  Kako nastaje Nil? __________________________________________________________________________________

24.  Koja rasa preovladava u severnoj Africi? _____________________________

25.  Šta čini granicu bele i crne rase u Africi? __________________________________________

26.  Zemlje Magreba su _______________________, __________________________ i ____________________________.

27.  Pomoću razmera karte Afrike izračunaj udaljenost između sledećih gradova.

Kairo – Lagos ______________________                       Razmer karte je _________________________

Dar es Salam – Dakar _______________

28.  Koji se deo jedne Afričke države nalazi u Aziji?

Država je ____________________, a njen deo koji geografski leži u Aziji je ______________________________.

29.  Koje su privredne delatnosti razvijene u Egiptu tj. od kojih privrednih aktivnosti Egipat ima najviše koristi.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

30.  Koji moreuz, prolaz i more čini granicu Evrope i Afrike?

____________________  ________________________ __________________________

Učenik:____________________________________________                                                                    B grupa

VII razred, odeljenje _______

1.      Delovi visoke Afrike su __________________________________________________________________.

2.      Najviši vrh Jezerske visoravni je _________________ i visok je _______________m.

3.      a) Šta su vadi? ____________________________________________________

b) Šta možemo da zaključimo o prošlosti teritorije na kojoj postoje vadi?

_____________________________________________________________________________________________

4.      Depresija koja se nalazi zapadno od donjeg toka Nila je ____________________ i njena visina je ________.

5.      Zašto je reka Kongo najbogatija vodom u Africi? ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

6.      Države koje su bogate naftom i prirodnim gasom su _________________, ________________ i ________________.

7.      a) Koji delovi Afrike su najbogatiji šumama? _________________________________________________________

b) Objasni zašto?__________________________________________________________________________________

8.      Najpoznatiji vodopadi u Africi su _____________________ vodopadi  koji se nalaze na reci _______________,

a njih je u 19. veku otkrio britanski istraživač ___________________________________.

9.      Šta je svahili? ___________________________________________________________________________________

10.  Šta su savane? ____________________________________________________________________________________

11.  Površina Afrike je 30 mil. km2 , a u njoj živi oko 900 mil. stanovnika. Izračunaj gustinu naseljenosti.

12.  Od kojih faktora zavisi gustina naseljenosti?

__________________________________________________________________________________________________

13.  Pored države napiši ime glavnog grada ili obrnuto.

Država

Glavni grad

Država

Glavni grad

Libija Alžir
Adis Abeba Rabat
Uganda Eritreja
Madagaskar Egipat
Kartum Tunis

14.  Odredi geografsku širinu i geografsku dužinu sledećih geografskih objekata.

Geografski objekat Geografska širina Geografska dužina
Rabat
Etiopija
Kairo
Nairobi

E – istočna geografska dužina

W – zapadna geografska dužina

N – severna geografska širina

S – južna geografska širina

15.  Kako nastaje Beli Nil? ____________________________________________________________________________

16.  Kako nastaje Nil? __________________________________________________________________________________

17.  Pored reke napiši ime sliva kojem pripada.

Benue ___________________     Oranje ___________________________       Gambija____________________

Senegal___________________    Zambezi__________________________       Niger _____________________

18.  Zašto na Ekvatoru vladaju povoljniji uslovi za život na Jezerskoj visoravni nego u basenu Konga?

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

19.  Najveći deo stanovništva severne Afrike čine arapi.

a) Iz koje regije su arapi došli u severnu Afriku? ____________________________________________________

b) Šta je svim arapima zajedničko bez obzira u kojoj državi žive?________________________________________

20.  Gde žive Kopti? ________________________ Kojoj veri pripadaju Kopti? _____________________________

21.  Objasni zašto je Suecki kanal značajan za svetski pomorski saobraćaj?

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

22.  Koja klima vlada u Africi oko 0° geografske širine?__________________________________________________

23.  a)Koje su odlike tropske klime?

__________________________________________________________________________________________________

b)Koja vegetacija raste u uslovima tropske klime?______________________________________________________

c)U kom delu Afrike  vlada tropska klima? ___________________________________________________________

24.  Koja rasa preovladava u južnoj Africi? _____________________________

25.  Šta čini granicu bele i crne rase u Africi? __________________________________________

26.  Zemlje Magreba su _______________________, __________________________ i ____________________________.

27.  Pomoću razmera karte Afrike izračunaj udaljenost između sledećih gradova.

Kairo – Dakar ______________________                       Razmer karte je _________________________

Dar es Salam – Lagos _______________

28.  Koji se deo jedne Afričke države  nalazi u Aziji?

Država je ____________________, a njen deo koji se prostire u Aziji je ______________________________.

29.  Koje su privredne delatnosti razvijene u Egiptu tj. od kojih privrednih aktivnosti Egipat ima najviše koristi.

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

30.  Koji moreuz, kanal i more čini granicu Azije i Afrike?

____________________  ________________________ __________________________

About admin