Nacionalni park Kopaonik – položaj, proglašenje nacionalnog parka i zone zaštite

Kopaonik je planinski masiv u južnom delu centralne Srbije koji pripada Unutrašnjim Dinaridima. Prostire se u pravcu severozapad – jugoistok u dužini od 82 km i širini 40 – 60 km. Oivičen je rečnim dolinama Ibra na zapadu, Jošanice na severu, gornjih tokova rečnih sistema Toplice i Rasine  na severoistoku i istoku i Laba na jugu i jugoistoku. Na jugu se spušta prema Kosovskoj kotlini.

Zbog svojih jedinstvenih prirodnih vrednosti, očuvanih visoko planinskih predeonih celina i autohtonih šumskih ekosistema, kao i kulturnog nasleđa, područje Nacionalnog parka Kopaonik, stavljeno je, kao dobro od opšteg interesa, pod zaštitu države Zakonom o NP Kopaonik 1981. godine (”Službeni glasnik RS”, 29/88). Centralna uprava sa administracijom – sedište JP„Nacionalni park Kopaonik” je u turističkom kompleksu Suvo Rudište.

NP Kopaonik prostire se u severnom delu planine koji predstavlja planinsku površ koja se još naziva i Ravni Kopaonik prosečne visine od 1700 m koji je ujedno i najviši (Pančićev vrh 2017 m) i najšumovitiji deo planine. U Ravni Kopaonik je kao najvrednija predeona celina usečen basen Samokovske reke, dok prostor nacionalnog parka zahvata i gornje delove planinskih padina prema dolinama Ibra, Jošaničke, Gobeljske i Brzećke reke, kao i prema izvorišnim pritokama Toplice. Područje nacionalnog parka se prostire na teritoriji opštine Brus 4.219,56 ha (34,85%) u delovima osam katastarskih opština i na teritoriji opštine Raška 7.886,47 ha (65,15%)  u delovima deset katastarskih opština (Raški i Rasinski okrug u južnom delu centralne Srbije). Ukupna površina nacionalnog parka Kopaonik je 12.106,03 ha.

Prostornim planom područja Nacionalnog parka Kopaonik (”Službeni glasnik SRS”, broj 3/89, Službeni glasnik RS, broj 95/09) definisane su tri zone zaštite i zaštitna zona Nacionalnog parka.

Zona I stepena zaštite obuhvata 1.459,05 ha (12,10%). U ovoj zoni zaštite se nalazi 13 prirodnih rezervata (opština Raška: Barska reka, Kozje stene, Jankove bare, Samokovska reka, Vučak, Mrkonje i Gobelja; opština Brus: Bele stene, Metođe, Jelak, Duboka, Jelovarnik, Suvo Rudište), 27 spomenika prirode ( na teritoriji opštine Raška 15 i 12 na teritoriji opštine Brus), i 18 nepokretnih kulturnih dobara (11 na teritoriji opštine Raška i 7 na teritoriji opštine Brus).

Zona II stepena zaštite obuhvata 3.941,46 ha (32,60 %). Najveći deo prostora u ovom stepenu zaštite se nalazi u slivovima Barske i Samokovske reke i manji prostor na lokalitetu Pančićev vrh (9,85 ha) na teritoriji opštine Raška. Ostali prostor se nalazi na teritoriji opštine Brus i obuhvata predeone celine: Jaram – Brzećka reka, Duboke površine, lokalitet Pančićev vrh.

Zona III stepena zaštite obuhvata 6.691,243 ha (55,30%)

Oko područja nacionalnog parka predviđena je zaštitna zona koja zahvata ukupno 20.538,27 ha, od čega 10.379,23 ha u okviru opštine Raška, 5.945,17 ha u okviru opštine Brus i 4.213,87 ha u okviru opštine Leposavić.

 

np-Kopaonik-web

 

About admin