Testovi Archive

 • VIII razred, odeljenje _______                                                                                                A GRUPA Učenik:____________________________________________ 1.      Šumadija se prostire između ______________ i _________________ na severu, _______________________________ na istoku, ______________________________ na jugu i _______________________ ,____________________ i _____________________ na zapadu. […]

  Nacionalni parkovi, reke i slivovi

  VIII razred, odeljenje _______                                                                                                A GRUPA Učenik:____________________________________________ 1.      Šumadija se prostire između ______________ i _________________ na severu, _______________________________ na istoku, ______________________________ na jugu i _______________________ ,____________________ i _____________________ na zapadu. […]

  Pročitaj više ...

 • Ime i prezime učenika   ________________________________________________            A GRUPA Razred i odeljenje                     7 – ___ 1. 2 Zaokruži slovo ispred 4 pojma koja pripadaju Jugozapadnoj Aziji: a) Malajsko poluostrvo b) Anatolija                             […]

  Jugozapadna, južna i jugoistočna Azija

  Ime i prezime učenika   ________________________________________________            A GRUPA Razred i odeljenje                     7 – ___ 1. 2 Zaokruži slovo ispred 4 pojma koja pripadaju Jugozapadnoj Aziji: a) Malajsko poluostrvo b) Anatolija                             […]

  Pročitaj više ...

 • V razred                                                                                                           A GRUPA Učenik ____________________________________________ 1.    a)Šta su paralele ili uporednici? ______________________________________________________________________________ b)Kako se zove početna paralela? c)Objasni zašto je navedena paralela početna? _______________________________________________________________________________ 2.    […]

  Geografska širina i geografska dužina AB

  V razred                                                                                                           A GRUPA Učenik ____________________________________________ 1.    a)Šta su paralele ili uporednici? ______________________________________________________________________________ b)Kako se zove početna paralela? c)Objasni zašto je navedena paralela početna? _______________________________________________________________________________ 2.    […]

  Pročitaj više ...